V posledních letech s obavami sledujeme, jak se politická reprezentace vzdaluje většinové společnosti a snaží se společnost formovat podle svých radikálně progresivních ideologických představ. Dlouhodobě jsme tak svědky ořezávání občanských svobod a bezprostřední hrozby ekonomického úpadku, který dopadne převážně na nižší a střední třídu. A to je něco, s čím se nehodláme smířit.

Jsme jak běžní lidé i zkušení experti v mnoha oblastech, kteří se rozhodli, že nebudou jen sedět a nečinně přihlížet. Původně jsme vznikli v reakci na situaci ve vedení ODS, kterému jsme chtěli dokázat, že řadoví členové strany stojí jasně proti těmto nebezpečným tendencím a od svých zástupců ve vedení očekávají stejný postoj. To se nám z části podařilo a během několika měsíců se ODS postavila proti nejzávažnějším dopadům Green dealu i faktickému zákazu osobních automobilů se spalovacím motorem.

Brzy nám ale došlo, že nestačí jen působit na největší pravicovou stranu v zemi. Z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit své pole působnosti a stát se celorepublikovým občanským sdružením, bojujícím za svobodnou a prosperující Českou republiku. Povedlo se nám dostat Green deal do medií a spustili jsme petici, která spojuje celou zemi proti nebezpečí, které tato extrémní doktrína představuje. Tím ale rozhodně nekončíme a jedeme dál!

Dovolujeme si zde otisknout text, který na podporu vzniku naší frakce uvnitř ODS zformuloval jeden z jejích zakladatelů. Apel někdejšího bývalého místopředsedy strany plně vystihuje podstatu našeho uvažování o ODS, a proto touto cestou dáváme možnost i všem ostatním členům, aby se k němu připojili. 

Apel ke všem pravověrným stávajícím a bývalým členům ODS 

Stále více a více současných i minulých voličů ODS si zoufale uvědomuje, že v nastávajících parlamentních volbách nemají koho volit, neboť na politické scéně neexistuje strana, která by hájila jejich přirozené zájmy a jejich osobní a ekonomickou svobodu. Ta se přitom vždy tak těžce získává, ale tak lehce ztrácí. 

O to zoufaleji si to uvědomují v situaci, kdy byla pandemie virového onemocnění cíleně zneužita k nebývalému útoku na základní lidské svobody, na základní strukturu společnosti, na její soudržnost a sounáležitost, na její morální hodnoty a její duševní zdraví. 

V této situaci není možno nadále mlčet a nadále pasivně přihlížet, jak ke všem těmto neblahým a vysoce nebezpečným jevům svým politickým činěním (a stejně tak nečiněním) přispívá též politická strana, jejíž jsem byl spoluzakladatelem a která vznikla právě proto, aby vrátila lidem ztracenou osobní a ekonomickou svobodu a vytvořila tak prostor pro prosperitu společnosti. Strana, která by ale zároveň byla hrází proti setrvalým snahám levice tuto osobní a ekonomickou svobodu všemi možnými způsoby erodovat a umenšovat. 

V toku času však z politické praxe ODS tato základní politická úloha zcela vymizela a vznikla z ní strana, která je ochotná na jedné straně zachraňovat definitivně se potápějící TOP 09 a jít do koalice s křesťanskými socialisty, hájícími jen své vlastní zájmy, a na straně druhé zcela vážně uvažovat o povolební koalici s „neomarxisty s počítači“ a spolupodílet se tak na ještě hlubší destrukci občanských a ekonomických svobod. 

Domnívám se proto a jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby pravověrní členové ODS jim odcizenou stranu opět převzali do svých rukou a navrátili její každodenní politickou praxi opět k hájení zájmů lidí, kteří od státu vyžadují jen jedno jediné: vytvoření a ochranu co největšího svobodného prostoru pro jejich pracovitost a podnikavost a pro jejich vlastní cestu ke štěstí, neboť jen tak může opět vzniknout zdravá, bohatá, prosperující, sebevědomá a soudržná společnost. 

MUDr. Miroslav Macek

Víme, že v ODS se stále nachází mnoho pracovitých lidí, kteří stejně jako my touží vyslat signál vedení strany, že jejím přístupem úplně nesouhlasí.

Jste-li i Vy jedním z nich, připojte se k našemu petičnímu dokumentu TEA PARTY, který volá po návratu k programu založenému na prosazování svobody a prosperity.

Je nejvyšší čas MOBILIZOVAT pravicové síly nejen na obranu strany, ale i celé svobodné společnosti.

* Vaše údaje budou využity čistě pro interní účely Tea Party a pro sdílení informací s Vámi. Vaše zapojení zůstane skryto, pokud si nebudete přát jinak.